ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ
1 ਦੇ 1

ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇਜ ਪੱਤਾ

ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇਜ ਪੱਤਾ

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ $3.00 USD
ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ $10.00 USD Sale price $3.00 USD
Sale ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੈੱਕਆਉਟ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ।
Size

Organic Bay Leaves

Shop our Fresh Organic Indian Bay Leaves/Tej Patta for your Indian, Pakistani, or Bengali Cooking!

Benefits:

  1. Indian Source: Infuse your traditional dishes with the freshness and healthiness of fresh organic Bay Leaves.
  2. Resealable Freshness: Packaged in a resealable bag, our bay leaves stay aromatic and flavorful, ready for your next creation.
  3. Nature's Purity: Embrace the untouched essence of Organic bay leaves, elevating your cooking with natural flavors.
  4. Online Convenience: Effortlessly order online, bringing the soul of Southern Asian cuisine directly to your doorstep.

Elevate your culinary experience with our Organic Bay Leaves. Order now and immerse yourself in the true taste of the Bay leaf

ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ